DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA OBRTA LIMROL

Obrt Limrol uz podršku Horus Business Consulting - a provela je projekt „Digitalna i zelena tranzicija obrta Limrol“

Europska unija Zajedno do fondova EU

Obrt Limrol uz podršku Horus Business Consulting - a provela je projekt „DIGITALNA I ZELENA TRANZICIJA OBRTA LIMROL“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Svrha (cilj) Poziva Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika pogođenih gospodarskom krizom u kontekstu pandemije COVID-19 u cilju prelaska na zeleno i digitalno gospodarstvo

Osnovni podaci o projektu:
Naziv projekta : „Digitalna i zelena tranzicija obrta Limrol“
Ukupna vrijednost projekta : 2.093.750,00 kn
Iznos koji sufinancira EU : 722.500,00 kn
Razdoblje provedbe projekta : od 01.11.2021. – do 01.11.2022.

Očekivani rezultati provedbe:
Zapošljavanje 3 nova djelatnika
Povećani prihod od prodaje za 32%
Povećani prihod od izvoza za 100%
4 Novouvedena tehnološka rješenja povezanih sa zelenim i digitalnim ciljevima

KRATKI OPIS PROJEKTA
Projektom Digitalna i zelena tranzicija obrta LIMROL nastoji se ojačati domaća i inozemna konkurentnost poduzeća kroz ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju naprednih tehnologija, strojeva, opreme i softverskih sustava, kojom će se optimizirati i posložiti poslovni procesi, provesti proces digitalizacije poduzeća te osigurati da poslovanje bude društveno odgovorno, a što će rezultati povećanjem prihoda tvrtke, porastom broja zaposlenih, a samim time i učvršćivanjem tržišne pozicije. Ovim projektom ulaganja u zelenu i digitalnu tehnologiju obrt namjerava ojačati svoju konkurentnost i potaknuti rast, te na taj način odgovoriti na izazove tržišta uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Kontakt: limrol@limrol.hr www.limrol.hr
Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove web publikacije isključiva je odgovornost obrta Limrol